Na pensję naszych wojskowych składa się uposażenie zasadnicze, do którego dołączają wszelkie dodatki – za długoletnią służbę, dodatek specjalny, motywacyjny, służbowy, funkcyjny czy wyrównawczy.

Do tego dochodzą należności pieniężne, jak zasiłek na zagospodarowanie, gratyfikacja urlopowa, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody jubileuszowe, różne delegacje i należności za pełnienie służby poza granicami państwa.

Im wyżej, tym lepiej

Wysokość pensji zależy dodatkowo od stanowiska służbowego i stopnia etatowego. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Obrony Narodowej, najmniej w całej armii zarobi żołnierz w stopniu szeregowego. Otrzyma on pensję w wysokości 2500 zł brutto. Nieco lepiej zarobi kapral, na jego konto wpłynie 2940 zł podstawowej pensji (minus podatek). Pensje rosną stopniowo o kilkadziesiąt złotych wraz z kolejnymi stopniami etatowymi: sierżant, chorąży, starszy chorąży sztabowy. Ten ostatni dostanie już 3600 zł brutto. Niewiele więcej dostanie porucznik na stanowisku dowódcy plutonu – do 3910 zł. Jest to pierwsze stanowisko, na którym zarobki przekraczają średnią krajową.

Kapitan, jako dowódca kompanii, dostanie już do 4200 zł brutto. Zaszeregowany o stopień wyżej major jako zastępca dowódcy batalionu otrzyma do 4850 zł brutto. Podpułkownik jako dowódca dostanie do 5450 zł, a pułkownik na stanowisku dowódcy pułku – do 7850 zł.

Reklama

Powyżej zaczynają się już stopnie generalskie. Generał brygady zarobi od 8400 do 9150 zł, generał dywizji – do 10750 zł, generał broni jako dowódca korpusu zanotuje na swoim koncie nawet 12600 zł brutto. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego otrzyma za swoją pracę 14900 zł.

To są pensje podstawowe. Diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczegółach, czyli we wspomnianych wyżej dodatkach, a także dodatkach specjalnych.

>>> Czytaj też: Stabilne zatrudnienie, dobra płaca, świadczenia. Praca w policji wciąż przyciąga wielu chętnych

Podstawowym dodatkiem jest dodatek za długoletnią służbę wojskową, który zaczyna się od podstawowych 300 zł. Po trzech latach zwiększa się go o 3 proc. uposażenia, a następnie poziom dodatku rośnie co 3 lata o kolejne 3 punkty procentowe. Po 15 latach żołnierz dostanie więc uposażenie, dodatek za służbę w wysokości 300 zł, plus 15 proc. uposażenia.

Przejdźmy do dodatków specjalnych

Piloci otrzymają za wykonywanie lotów dodatki w wysokości od 750 do 2700 zł, w tym specjalne zwiększenia dodatków za latanie F 16.

Za pełnienie służby na morzu marynarze otrzymają między 225 a 900 zł, a nurkowie za pracę pod wodą od 450 do 1350 zł. Spadochroniarze dostaną za skoki do 675 zł, a GROM otrzyma dodatek za zwalczanie terroryzmu i szkolenia w tym zakresie sięgający do 3300 zł.

Zdecydowanie najbardziej atrakcyjne dodatki dostaną żołnierze Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego, którzy za swoje zadania dostaną od 60 nawet do 3750 zł. Żandarmeria Wojskowa za zadania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzenia i śledztwa otrzyma do 750 zł, natomiast saper za rozminowywanie terenu dostanie do 900 zł.

Następnie mamy dodatek służbowy z tytułu zajmowania stanowiska służbowego. Szef kompanii dostanie do 75 zł, dowódca grupy okrętów lub główny księgowy – do 450 zł, natomiast za służbę w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP żołnierz otrzyma do 750 zł. Zdecydowanie najbardziej opłaca się być lekarzem, tu za pełnione stanowisko dodatek sięga 1500 zł.

Za służbę w jednostce wojskowej GROM, Komandosów, Formoza lub oddziale specjalnym żandarmerii wojskowej przysługuje dodatek 450 zł. Za przebywanie w strefie działań wojennych żołnierzowi należy się dodatek wojenny od 75 do 125 zł dziennie.

Armia stara się także motywować swoich pracowników. Dodatek motywacyjny przysługuje podoficerom i szeregowym, którzy uzyskali w ostatniej opinii ocenę co najmniej dobrą. Zależnie od klasy kwalifikacyjnej za dobrą motywację można zarobić kolejne 405 zł.

Na dodatkowe zarobki mogą też liczyć wojskowi nauczyciele akademiccy, dyrektorzy instytutów badawczych, jeśli pełnią funkcję wybieralną w uczelni wojskowej lub instytucie naukowym. Wojskowym sędziom i prokuratorom przysługuje dodatek wyrównawczy.

Wśród należności pieniężnych można znaleźć np. zasiłek na zagospodarowanie, równy jednej pensji, na który może liczyć żołnierz po powołaniu do służby wojskowej na stałe lub co najmniej 5 letni kontrakt. Gratyfikacja urlopowa to ok. 875 zł dla żołnierza oraz żony i dzieci. Dodatkowe wsparcie finansowe oferują jeszcze różne nagrody uznaniowe, jubileuszowe, zapomogi, trzynastki i inne.

Z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej żołnierz otrzyma odprawę, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe uposażenie roczne (za każdy przepracowany w danym roku miesiąc).

Niespotykanym rozwiązaniem jest świadczenie pieniężne wypłacane przez rok po zwolnieniu ze służby. Przysługuje ono żołnierzom po co najmniej 15 latach służby.

>>> Polecamy: Piramida wynagrodzeń według Polaków, czyli kto ile powinien zarabiać