"Wartość netto kontraktów podpisanych przez grupę Budimex w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 1,4 mld zł, w porównaniu do 2,2 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podała spółka w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2014 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 553 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 567 lokali.

"Pozycja gotówkowa netto grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynosiła 913 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 640 mln zł" – czytamy także.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.153,1 mln zł w I półroczu 2014 r. wobec 2.087.7 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się do 86, 9 mln zł w I półroczu w porównaniu do 67, 8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 209, 3 mln zł w porównaniu do 181,5 mln zł w I półroczu 2013 roku.

Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się do 109, 9 mln zł w porównaniu do 88, 6 mln zł rok wcześniej.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków.