"Rada Giełdy powołała zarząd GPW nowej kadencji, którego skład zaproponował Paweł Tamborski, prezes GPW (CEO). Do zarządu wejdzie dwóch członków poprzedniej kadencji. To Mirosław Szczepański, który objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacji (COO), a poprzednio pełnił funkcję członka zarządu ds. finansów oraz Dariusz Kułakowski, który został wiceprezesem zarządu ds. informatyki i technologii (CIO), a wcześniej zajmował stanowisko członka zarządu ds. informatyki i technologii" – czytamy w komunikacie.

"Do zarządu GPW weszły także dwie nowe osoby także od dawna posiadające doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Są to Grzegorz Zawada jako wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju (CSO) oraz Karol Półtorak, który został wiceprezesem zarządu ds. finansów (CFO)" – czytamy dalej.

W przypadku dwóch nowych członków zarządu powyższa decyzja wejdzie w życie z dniem doręczenia spółce zgód Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na dokonanie zmian w składzie zarządu giełdy. Natomiast w przypadku Dariusza Kułakowskiego oraz Mirosława Szczepańskiego uchwała rady giełdy wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 25 lipca 2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.