Głuchowski jest absolwentem stanowego Uniwersytetu w Kolorado.
Od 2000 do 2001 r. był wiceprezesem ds. finansowych w Formus Polska. W latach 2001–2003 pracował w New Direct Net w Moskwie jako dyrektor zarządzający.
W latach 2003–2009 był dyrektorem w Avon Cosmetics Polska, a od 2010 do 2013 r. – prezesem wydawnictwa Ossolineum. Od 2013 r. jest doradcą zarządu grupy kapitałowej Hawe.