Kubica jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od 1996 do 2002 r. pracował w Tesco Polska. Od 2005 do 2007 r. związany był z PKN Orlen. W latach 2007–2008 był prezesem NFI Foksal.
Od 2008 do 2011 r. zajmował stanowisko wiceprezesa EGZO Group, spółki wchodzącej w skład grupy Rubicon Partners NFI.