Zysk EBITDA wyniósł 2894 mln zł wobec 2130 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7279 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 7308 mln zł rok wcześniej.

"Z punktu widzenia działalności operacyjnej, wyniki Grupy Kapitałowej PGE są zgodne z oczekiwaniami" - czytamy w komentarzu spółki do wyników.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 2497 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2193 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14208 mln zł w porównaniu z 15101 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2014 r. wyniósł 397 mln zł wobec 1809 mln zł zysku rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Ostrożna polityka PGE: program redukcji kosztów i poprawy efektywności