Wynagrodzenia całkowite brutto w wybranych miejscowościach o zaludnieniu nieprzekraczającym 100 tys. mieszkańców w 2013 roku (w PLN, miasta powiatowe wytłuszczono) / Media

Najlepiej wynagradzani pracownicy w małych miejscowościach otrzymywali przynajmniej 5 250 PLN. Z kolei 25% najlepiej zarabiających w większych ośrodkach mogło liczyć na miesięczną pensję w wysokości co najmniej 7 500 PLN brutto.

W tabeli przedstawiono dane o wynagrodzeniach w wybranych miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 100 tys. Wytłuszczoną czcionką wyróżniono nazwy miast powiatowych. Spośród uwzględnionych miejscowości, najwyższą medianę zarobków uzyskano w Zabierzowie (6 080 PLN). Mediany przekraczające 5 000 PLN odnotowano też w Ożarowie Mazowieckim (5 700 PLN) i Tarnowie Podgórnym (5 500 PLN).

>>> Czytaj też: Ile zarabia wojsko? Oto przeciętne zarobki żołnierzy

Przeciętne zarobki poniżej 3 000 PLN zanotowano przykładowo w Ełku (2 500 PLN), Przemyślu (2 600 PLN), Grudziądzu (2 780 PLN) i Ostrzeszowie (2 800 PLN). Jedna czwarta pracowników w Grudziądzu, która zarabiała najmniej, otrzymywała pensje poniżej 2 000 PLN.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014

Wynagrodzenia całkowite brutto w małych* i dużych* miejscowościach w 2013 roku (w PLN) / Media