Rząd podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która wdraża do polskiego prawa postanowienia FATCA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to nazwa amerykańskiej ustawy, która zobowiązuje zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń itp.) do przekazywania danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy.

Instytucje, które nie podejmą współpracy, będą w przyszłości otrzymywać płatności z terytorium USA pomniejszone o 30-proc. podatek.

Umowa podpisana przez rząd pozwala podatnikom przekazywać do USA informacje bez naruszania zapisów polskiego prawa (np. ustawy o ochronie danych osobowych). Z porozumienia wynika też zasada wzajemności w przekazywaniu informacji. To oznacza, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA.

Według danych amerykańskiego urzędu podatkowego w pierwszym półroczu 2014 r. już 1577 amerykańskich podatników oddało swoje paszporty i „zielone karty”, aby uchronić się przed skutkami wprowadzenia tej ustawy.

Więcej na ten temat w środowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

>>> Polecamy: Fortuna w rajach podatkowych. Zobacz, jak elity ukrywają swoje gigantyczne majątki