Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski spadnie do 3,2 proc. PKB w 2014 r. i do 2,5 proc. PKB w 2015 r. (wobec 4,3 proc. PKB w ubiegłym roku), prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w kolejnych latach deficyt ten ma ukształtować się na poziomie 2,0 proc. PKB w 2016 r., 2,1 proc. PKB w 2017 r., 2 proc. PKB w 2018 r. i 1,9 proc. PKB w 2019 r.

Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 49,4 proc. PKB w 2014 r. i 49,0 proc. PKB w 2015 r. (wobec 57,1 proc. PKB w 2013 r.). W latach 2016-2019 deficyt ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 48,5 proc. PKB, 47,1 proc. PKB, 45,7 proc. PKB i 44,2 proc. PKB.

Rząd szacuje, że deficyt sektora finansów publicznych obniży się w przyszłym roku do 2,4% PKB według metodologii ESA95, a według nowej metodologii unijnej ESA 2010 - do 2,7 proc. PKB, co pozwoli zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu.

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że Polska powinna wypełnić kryterium fiskalne w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.). Obecnie procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 11 z 28 państw UE.

>>> Czytaj też: MFW obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. do poziomu 3,2 proc.