Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec października 2014 r. wyniosła 3,10 mld zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej było to 3,13 mld zł.

"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 657,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO

- 134,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ

- 227,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

- 29,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ

- 55,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)." - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,7 mln zł.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.