"Monnari Trade S.A. posiada w każdej z ww. spółek po 50 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy każdej z ww. spółek wynosi 5.000,00 zł i składa się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00zł każdy. (...) Podstawowym przedmiotem działalności ww. spółek jest wsparcie sprzedaży odzieży i w tym zakresie podmiot ten będzie wspomagać spółkę dominującą" - czytamy w komunikacie.

Utworzenie spółek ma na celu wydzielenie ze spółki dominującej obszarów, które są reorganizowane tak, aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym, co ma prowadzić do podniesienia efektywności działania. Monnari Trade traktuje nowo utworzone spółki, jako inwestycję długoterminową, podano również.

We wrześniu br. Monnari zarejestrowała spółki Modern Company, Modern Friend oraz Modern Lady, pod koniec października Modern Mode, a na początku listopada Modern Line - wszystkie w celach podobnych co Modern Look i Modern Trend.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,55 mln zł w 2013 r.