Strata operacyjna wyniosła 0,70 mln zł wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,05 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 1,57 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 3,99 mln zł straty netto w porównaniu z 2,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,13 mln zł w porównaniu z 6,19 mln zł rok wcześniej.

Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.