Pegas Nonwovens odnotowało 8,93 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,16 mln euro wobec 5,22 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,37 mln euro w III kw. 2014 r. wobec 47,94 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 19,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,05 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,79 mln euro w porównaniu z 145,99 mln euro rok wcześniej.

Zysk EBITDA w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 34,05 mln euro wobec 27,93 mln euro zysku rok wcześniej.
Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.