"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Wikana S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Wikana S.A., oznaczonymi kodem „PLELPO000016", od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. (włącznie)" - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Wikana podała w odrębnym komunikacie, że uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) oraz GPW harmonogram scalenia swoich akcji.

Wedle uzgodnionego harmonogramu dniem referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu własności akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji będzie dzień 12 grudnia 2014 roku. Dzień wymiany (scalenia) akcji został ustalony na 19 grudnia 2014 roku.

Na początku listopada br. akcjonariusze Wikany zgodzili się na podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki do 2,00 zł z 0,20 zł oraz na zmniejszenie liczby akcji (poprzez ich scalenie) odpowiednio do 16.766.559 akcji serii G (z 167.665.590) i 3.248.238 akcji serii H (z 32.482.380).

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.