Torpol, wraz z pozostałymi członkami konsorcjum, odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenie realizacji kontraktu, podkreśla spółka.

"W związku z decyzją sądu (…) istnieje ryzyko zaprzestania realizacji prac przez Feroco w ramach realizacji kontraktu na 'Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Tarnów Dębica w km 80,200 - 111,500 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III' w ramach konsorcjum (…) co skutkuje solidarnym zobowiązaniem pozostałych członków konsorcjum występujących w roli partnerów, w tym emitenta do podjęcia działań w celu realizacji kontraktu" - czytamy w komunikacie.

Torpol podał jednocześnie, że jako partner konsorcjum aktualnie nie prowadzi prac związanych z realizacją tego kontraktu.

"Jednocześnie zarząd emitenta oświadcza, iż wraz z pozostałymi członkami konsorcjum odpowiednio wcześniej podjął działania mające na celu zabezpieczenia realizacji kontraktu, w postaci przejęcia przez spółkę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (…) funkcji lidera konsorcjum realizującego kontrakt. Obecnie emitent nie dostrzega istotnych ryzyk (…) w związku z upadłością Feroco" - podano również.

Jednocześnie Ferco poinformowało, że sąd postanowił pozostawić zarząd własny tej spółki. Tym samym Feroco w dalszym ciągu prowadzi działalność i koncentruje się na terminowej realizacji trwających kontraktów. Jednocześnie zarząd Feroco pracuje nad wdrożeniem planu restrukturyzacyjnego, którego nadrzędnym celem będzie zawarcie układu z wierzycielami, zaznaczono w informacji.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r.