"Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej (obligacje kuponowe), a odsetki od nich wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin zapadalności obligacji serii M został ustalony na 11 grudnia 2015 r. (obligacje 12-miesięczne). Obligacje, zgodnie z warunkami emisji, nie zostaną wprowadzone do obrotu na żadnym zorganizowanym rynku" - czytamy w komunikacie.

Mikrokasa specjalizuje się w udzielaniu pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku firma zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek, co przełożyło się na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto.