Spółka wprowadzi do notowań na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6 mln akcji serii B. Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AIRWAY" i oznaczeniem "AWM".

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologlogicznych.