"Agencja ratingowa Moody's Investors Service w swojej opinii kredytowej z dnia 17 grudnia 2014 roku zaktualizowała informacje o ratingu dla spółki na poziomie 'Baa1' z perspektywą stabilną. Rating wynika z wysokiego udziału regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach grupy, poprawy rentowności w wytwarzaniu konwencjonalnym i silnej pozycji finansowej grupy pomimo szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego. Jednocześnie Moody's przyznaje, iż rating jest ograniczony przez wyższy profil ryzyka w segmentach: wytwarzania i sprzedaży, niski udział wytwarzania i presję na przepływy pieniężne segmentu wytwarzanie w związku z zapowiadanymi zmianami w mechanizmie wsparcia dla energetyki odnawialnej w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania agencji, iż Energa będzie zarządzać pozycją finansową w zgodzie z wytycznymi w zakresie wskaźników zadłużenia dla określonej oceny ratingowej, podano również.

Grupa Energa to jedna z czterech głównych grup w branży elektroenergetycznej w Polsce. Działa ona w północnej części Polski, dostarczając 20,4 TWh energii rocznie do ponad 2,9 mln klientów poprzez jej sieć dystrybucyjną, która pokrywa 25% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2013 r.