Obejmuje on m.in. rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej tzw. czternastej pensji za rok 2014, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego, a także wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym pięciodniowym tygodniu pracy pracownika, podała spółka.

Związki odmawiają jednak podjęcia rozmów.

JSW chce także, między innymi, ograniczyć wypłacanie dodatków chorobowych, zlikwidować dopłaty do przejazdów pracowniczych i wdrożyć w spółce powszechnie obowiązujące przepisy wynagradzania za urlop. Proponuje również utrzymanie stawek płac zasadniczych w 2015 roku na poziomie 2014 roku oraz chce zaproponować związkom zawodowym kroki mające na celu ograniczenie liczby pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.

Zarząd spółki spotkał się dzisiaj z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce, mając zamiar przedstawić powyższe rozwiązania. Strona społeczna odmówiła jednak podjęcia rozmów.

>>> Czytaj też: Piechociński: Restrukturyzaja górnictwa jest nieuchronna

„ Zarząd JSW już zapowiedział wystosowanie do strony społecznej kolejnego zaproszenia na spotkanie, które miałoby się odbyć 12 stycznia 2015 r. " - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.

>>> Czytaj też: Rząd przyjął plan naprawczy dla Kompanii Węglowej