Stopa lombardowa wynosi więc nadal 3,00 proc., stopa depozytowa - 1,00 proc., a stopa redyskonta weksli - 2,25 proc., podano w komunikacie.

Wszyscy ankietowani przez agencję ISBnews analitycy (15) oczekiwali, że RPP nie dokona w styczniu zmian w polityce monetarnej. Część analityków oczekuje pierwszej redukcji najwcześniej na kolejnym posiedzeniu. Ponad połowa z nich spodziewa się poluzowania polityki monetarnej dopiero w marcu. Większość analityków ankietowanych przez ISBnews uważa, że na koniec roku główna stopa procentowa będzie wynosiła 1,75 proc.

Po październikowej obniżce, RPP utrzymała do końca ub.r. stopy procentowe na niezmienionych poziomach z główną stopą referencyjna wynoszącą 2,00 proc. RPP napisała w swoim komunikacie, że ze względu na niepewność co do przyszłej koniunktury, nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej.

Podczas październikowego głosowania za obniżką stopy referencyjnej o 50 pb opowiedziało się pięcioro członków RPP, a pięcioro było przeciw. Ostatecznie stopa ta została obniżona o 50 pb (do 2,00 proc.), ponieważ w takiej sytuacji prezesowi NBP (Markowi Belce) przysługuje głos rozstrzygający (tzw. casting vote).