Polimex-Mostostal podpisał dwie umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości na rzecz Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna o wartości odpowiednio: 7.995 mln zł oraz 6,060 mln zł brutto, podała firma.

W obu przypadkach chodzi o nieruchomości w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo, powiat policki, województwo zachodniopomorskie. Pierwsza umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, a druga - zabudowanych, wraz z położonych na nich lokalami, podał Polimex w dwóch odrębnych komunikatach.

"Strony postanowiły o automatycznym rozwiązaniu umowy warunkowej z upływem dnia 31 marca 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków określonych powyżej (a kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia)" - czytamy w obu komunikatach.

Polimex podkreśla, że podpisanie tych umów warunkowych jest elementem realizacji jego restrukturyzacji operacyjnej.

W ubiegłym tygodniu Polimex poinformował, że zawarł z Molina, po spełnieniu się warunków zawieszających, umowę przeniesienia własności nieruchomości w Bielkowie (zachodniopomorskie) o wartości 10,5 mln zł netto.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.