Paweł Ratyński z UOKiKu wyjaśnia, że bank w trakcie obowiązywania umów jednostronnie wprowadził zmiany do regulaminu wycofując możliwość wypłaty zgromadzonych środków w gotówce w walucie lokaty. Ta zmiana naruszała istotę umowy o lokatę bankową i pozbawiała konsumentów części spodziewanych zysków.


W rezultacie takiego działania banku konsumenci mogli wybierać jedynie pomiędzy rozwiązaniami, które były dla nich nieopłacalne. Mogli albo zgodzić się na to, że środki zgromadzone na lokacie zostaną wypłacone w złotówkach, albo rozwiązać umowę godząc się na utratę odsetek. Eksperci Urzędu stwierdzili, że zmiana warunków umowy terminowej jest dozwolona jedynie za zgodą obu stron.


Bank zaprzestał już stosowania zakwestionowanych praktyk. Decyzja UOKiKu nie jest prawomocna, a ukarany przedsiębiorcą odwołał się od niej do sądu.

>>> Czytaj też: „SwissLeaks”: Ta afera wstrząśnie światem finansów. Znany bank pomagał 100 tys. klientów w oszustwach podatkowych