Seidel zaakceptował nową funkcję lidera ds. Przeglądu Kredytów (Leader of the Credit Review) w GE Capital International w Londynie.

"Jest to globalna funkcja kontrolna ze szczególnymi zadaniami w zakresie praktyk dotyczących procesu podejmowania decyzji kredytowych we wszystkich biznesach finansowych GE Capital International. Jego nowe miejsce pracy jest w Londynie, co pozwala jemu i jego rodzinie na powrót do ich kraju rodzinnego" – czytamy w komunikacie.

Paweł Bandurski pracuje w BPH od 2003 roku i obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem bankowości detalicznej i mikroprzedsiębiorstw.

Bank rozpocznie formalny proces powołania członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podano również.

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.