Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, do których dyspozycji są windy. Nocą obiekt jest podświetlony. – Kładka wzbudza zainteresowanie nietypowymi rozwiązaniami architektonicznymi – twierdzi GDDKiA.

Kładka zgodnie z umową miała być wykonana do 17 lutego. Wykonawca zdążył wcześniej, co pozwoliło na wcześniejszą kontrolę nadzoru budowlanego i wydanie decyzji na użytkowanie. Inwestycję realizowała firma Remost z Czernichowa. Budowa kosztowała 6,6 mln zł. W piątek od rana trwał demontaż istniejącego wygrodzenia i tymczasowych barier zabezpieczających.

Łatwo nie było, bo budowę poprzedziły protesty i problemy z wykupem gruntów. Całkowity koszt inwestycji - wraz z dokumentacją i nadzorem - wyniósł 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85 proc. pochodzą z unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (reszta z Krajowego Funduszu Drogowego).

Kładka po raz pierwszy została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie unijne w 2010 r., ale wówczas nie zakwalifikowała się. Dopiero w 2012 r. znalazła się na liście inwestycji unijnych. W lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie.

Przed nami znacznie większe inwestycje na zakopiance. W Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2020 przewidziana jest budowa 17-kilometrowego odcinka trasy ekspresowej S7 Lubień-Rabka za 3,2 mld zł.