"Spółka poczyniła postępy w uruchamianiu nowych urządzeń do dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji dostawowych. Obecnie spółka pracuje nad umowami dystrybucyjnymi na Europę i przewiduje, że pierwsze z nich zostaną sfinalizowane w nadchodzących miesiącach. Spółka ogłosiła także podpisanie umowy na dystrybucję systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji dostawowych w Chinach"- powiedział prezes Leonard Osser, cytowany w komunikacie.

Wcześniej spółka otrzymała zezwolenie na wprowadzenia na rynek europejski (CE Mark) dla urządzeń do dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji dostawowych.

Milestone Medical planuje uruchomić procedurę uzyskania od Chińskiej Agencji ds. Żywności i Leków (CFDA) zgody na wprowadzenie urządzeń na rynek po uzyskaniu takiej zgody w USA.

Spółka uzyskała już akceptację dla dużego dystrybutora systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Po otrzymaniu zezwolenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) uruchomione zostaną minimalne progi sprzedaży z natychmiastowymi dostawami. Firma uruchamia obecnie dodatkowe badania kliniczne, które - w jej przekonaniu - przebiegną pomyślnie, ponieważ już wcześniej przeprowadzała z sukcesem badania kliniczne systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego.

"Spółka planuje zakończyć te badania kliniczne w II kw. 2015 r. Po analizie statystycznej tych badań, spółka planuje zwrócić się ponownie do FDA z wnioskiem o ostateczną zgodę na wprowadzenie produktów na rynek" - czytamy w komunikacie.

Milestone Medical Inc. to wspólny projekt Milestone Scientific Inc. i m.in. akcjonariuszy spółki Beijing 3H, chińskiego partnera Milestone Medical Inc. w obszarze dystrybucji.

Milestone Medical Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję, obejmującą cały świat, na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę - Milestone Scientific Inc., która posiada ok. 45% udziałów w Milestone Medical Inc., w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang. epidural) i iniekcjach dostawowych (ang. intra-articular).

Milestone Medical Inc. od listopada 2013 r. jest notowane na rynku NewConnect.