Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5 proc., a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln zł, podał bank.

Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 maja, termin wypłaty dywidendy - na 18 sierpnia 2015 r.

"W przypadku nie spełnienia się powyżej wymienionych warunków zarząd banku rekomenduje, aby zysk netto za rok 2014 został przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 50.000.000,00 zł - na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 2. w kwocie 1.124.096.218,00 zł - na kapitał zapasowy mBanku S.A" - czytamy w komunikacie.

Zarząd poinformuje akcjonariuszy w osobnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w raporcie bieżącym 30 lipca 2015 r., o spełnieniu bądź nie spełnieniu powyżej wskazanych warunków, które determinują wypłatę dywidendy.

Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu ws. podziału zysku.

Z zysku za 2013 rok bank przeznaczył na dywidendę 716,98 mln zł, tj. 17 zł na akcję.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.