Midas szacuje, że koszty realizacji tzw. fazy III budowy sieci stacji bazowych będą niższe niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie spółka zakończyła fazę II projektu i przesunęła niezrealizowane 200 stacji bazowych działających w technologii LTE do fazy III.

"W stosunku do publikowanych wcześniej informacji o poziomie niezbędnego dla realizacji tzw. fazy III rozbudowy sieci telekomunikacyjnej finansowania (do 364 mln zł), kwota 200 mln zł, wynikająca z pozyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Pekao, na obecną chwilę zapewnia wystarczające środki na realizację tego celu. Takie obniżenie kwoty finansowania wynika z niższych, niż pierwotnie zakładano, cen sprzętu telekomunikacyjnego oraz przesunięcia niektórych wydatków z kategorii inwestycyjnych (capex) do operacyjnych (opex), przy jednoczesnym braku istotnych zmian w zakresie liczby stacji bazowych uruchamianych w ramach III fazy" - czytamy w raporcie.

Zarząd spółki podał, że dokonał oceny stopnia realizacji tzw. fazy II rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, będącej jednym z etapów tzw. Projektu 4100 opisanego w prospekcie emisyjnym z 2012 r. Projekt 4100 zakłada, że do sieci telekomunikacyjnej grupy Midas ma zostać włączonych około 4100 stacji bazowych działających w technologii LTE (około 3900 również w technologii HSPA+), z czego w ramach tzw. fazy II rozbudowy sieci odpowiednio około 3400 stacji bazowych LTE (około 3200 stacji bazowych HSPA+).

"Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, tzw. Fazę II rozbudowy sieci zrealizowano w zakresie około 3200 stacji bazowych LTE, a także około 3220 stacji bazowych HSPA+, co zagwarantowało osiągnięcie docelowych, zakładanych dla całej sieci grupy Midas, zasięgów populacyjnych, które wynosiły odpowiednio dla technologii LTE - 66%, a dla technologii HSPA+ - 99% pokrycia populacji Polski i pozwoliło w sposób najbardziej optymalny wypełnić założenia II fazy rozbudowy sieci" - napisano w komunikacie.

"Z powyższych względów, zarząd spółki podjął decyzję o zakończeniu II fazy rozbudowy sieci, a niezrealizowane w ramach tej fazy stacje bazowe (w liczbie około 200 stacji bazowych LTE) przesunąć do realizacji w ramach tzw. III fazy rozbudowy sieci, przy założeniu że ich realizacja w ramach tej fazy będzie ekonomicznie uzasadniona" - czytamy dalej.

Obecnie trwa realizacja III fazy rozbudowy sieci, przy czym jej aktualne założenia nie uwzględniają wpływu zaangażowania się spółki w Projekt 800. Midas podkreśla, że w sytuacji trwałego zaangażowania się w realizację Projektu 800 założenia fazy III zostaną dostosowane do sposobu realizacji strategii grupy.

Oferta grupy w zakresie hurtowej transmisji danych z wykorzystaniem sieci LTE 1800, HSPA+ 900 skierowana jest do operatorów detalicznych - podmiotów posiadających duże bazy abonenckie oraz wyrażających zainteresowanie świadczeniem na ich rzecz usług mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu.

Według wcześniejszych informacji, cały program inwestycyjny - zakładający zwiększenie liczby stacji do 4,8 tys. w połowie 2016 r. - miał kosztować ponad 1,0 mld zł.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.