"Sukces programu przeszedł nasze oczekiwania. Zgłosiło się przeszło 1,3 tys. osób. Ta forma optymalizacji zatrudnienia, pozwoliła zrealizować założone przez spółkę cele restrukturyzacyjne, z korzyścią dla pracowników" - tłumaczy prezes PSG Sylwester Bogacki, cytowany w komunikacie.

W ramach świadczeń, na które mogą liczyć pracownicy, którzy zgłosili się do programu wypłacone zostaną rekompensaty uzależnione od czasu pracy, a także nagrody jubileuszowe dla pracowników, którzy w tym roku uzyskaliby do niej prawo.

"Korzyści dla spółki z przeprowadzonego PDO należy traktować długofalowo. Restrukturyzacja zatrudnienia to jeden z elementów strategii zakładającej poprawę efektywności i podniesienie konkurencyjności spółki. Wyzwania, jakie czekają PSG w następnych latach to utrzymanie pozycji lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a także konieczność wygenerowania dodatkowych środków finansowych na inwestycje w infrastrukturę" - podkreślił prezes.

Spółka podała również, że oszczędności wynikające z PDO zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę. Przedsiębiorstwo, które dystrybuuje blisko 90% gazu na polskim rynku, zamierza w ciągu najbliższych lat zainwestować ponad 12 mld zł w budowę i modernizację gazociągów. PSG zarządza siecią ponad 170 tys. km gazociągów, z których ok. 25% liczy ponad 25 lat. Spółka zamierza także w najbliższych latach zwiększyć wolumen dystrybuowanego paliwa o 2 mld m3. W tym celu rozbudowuje sieć gazociągów na terenie kraju.

Polska Spółka Gazownictwa, największy w kraju dystrybutor paliw gazowych, kończy zainicjowany w 2013 roku proces restrukturyzacji. Jednym z jego ostatnich elementów jest Program Dobrowolnych Odejść.