"Oferta obejmuje do 1250 obligacji, o wartości nominalnej 100 000 zł każda, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 125 000 000 zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" - głosi komunikat.

Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej bezprospektowej. Tym samym spółka nie przygotowuje w związku z niniejszą ofertą prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, podano również.

Grupa American Heart of Poland, istniejąca od 2000 r., założona została z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecnie grupę tworzy ponad 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń", co czyni ją jedyną w Polsce siecią kompleksowo leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe.