Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,0669 PLN za euro, 3,6343 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,8926 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,5018 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,653% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie sesje na rynku przyniosły lekki spadek wyceny PLN wobec EUR i oddalenie kwotowań od bariery 4,00 PLN za euro. Częściowo tłumaczyć można było ten ruch zamykaniem pozycji przed długim weekendem bez handlu. Przede wszystkim jednak była to pochodna wzrostu wyceny euro na szerokim rynku (EUR/USD blisko 1,12 USD), która z drugiej strony przyniosła nam wyraźnie słabszego dolara na większości zestawień. Kolejne słabe dane fundamentalne z USA spowodowały, iż m.in. na parze USD/PLN obserwujemy obecnie poziomy blisko 3,60 PLN za dolara. W szerszym ujęciu inwestorzy podchodzą aktualnie dość neutralnie do PLN oraz pozostałych walut EM skupiając się głównie na spekulacjach kiedy FED może rozpocząć podwyżki stóp procentowych. Z drugiej strony trwający program QE w Strefie Euro w dalszym ciągu można traktować jako pozytywny sygnał dla PLN. Ponadto inwestorzy zaczynają powoli śledzić doniesienia dot. wyborów prezydenckich, jednak czynnik ten nie powinien mieć istotnego wpływu na kwotowania z uwagi na dużą przewidywalność głosowania.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy (o godz. 9:00) odczyt przemysłowego indeksu PMI dla Polski za kwiecień. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 54,6 pkt. wobec 54,8 pkt. uprzednio. Pomimo trwającego lekkiego spadku odczytów w dalszym ciągu są to bardzo dobre liczby (oscylujące blisko 55 pkt. ) wskazujące na rozwój krajowej gospodarki oraz oczekiwań.

Z rynkowego punktu widzenia ostatnie sesje na PLN przyniosły realizację zysków na parze EUR/PLN, która oddaliła się od zakresu 4,00 PLN. Równocześnie obserwowaliśmy spadek kwotowań USD/PLN do najniższego poziomu od stycznia br. Ponadto poza ww. czynnikami warto zwrócić uwagę na umocnienie PLN wobec funta, który targany jest obawami związanymi z nadchodzącymi wyborami.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.