Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 1,416 mld zł wobec 978 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 1,302 mld zł EBIT.

EBITDA wyniosła 2,223 mld zł. Rok wcześniej EBITDA grupy wynosiła 1,723 mld zł (wzrost o 29 proc. rdr). Konsensus PAP zakładał zysk EBITDA na poziomie 2,07 mld zł.

Spółka podała, że największy udział w zysku EBITDA miały segmenty energetyki konwencjonalnej (ok. 1,3 mld zł) i dystrybucji (ok. 630 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował ponad 120 mln zł, a segment obrotu niemal 160 mln zł EBITDA.

Marża EBITDA wyniosła 29 proc. wobec 25 proc. rok wcześniej.

Rekompensaty KDT wyniosły 162 mln zł (wzrost o 24 proc. rdr).

Reklama

Przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 9 proc. rdr do 7,553 mld zł. Rynek oczekiwał tymczasem 7,212 mld zł przychodów.

1Q2015 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 7553,0 7212,1 4,7% 9,0% 3,8%
EBITDA 2223,0 2070,4 7,4% 29,7% 60,4%
EBIT 1416,0 1301,6 8,8% 45,2% 123,7%
Zysk netto 1095,0 1063,9 2,9% 38,8% 149,4%
marża EBITDA 29,4% 28,7% 0,70 4,70 10,39
marża EBIT 18,7% 18,1% 0,69 4,68 10,05
marża netto 14,5% 14,8% -0,29 3,11 8,47

"Grupa PGE zanotowała bardzo dobry kwartał, poprawiając kluczowe wskaźniki finansowei operacyjne. Wpływ na wynik finansowy miały m.in. wyższe zrealizowane ceny energii oraz większa produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i w źródłach odnawialnych. Poprawiające się wyniki operacyjne i finansowe segmentu dystrybucji są istotne dla grupy z punktu widzenia stabilności przepływów pieniężnych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Marek Woszczyk, prezes PGE.

W I kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wzrósł o 8 proc. i osiągnął poziom 14,53 TWh.

>>> Czytaj też: Nadchodzi czas taniej energii? Bliski koniec epoki Edisona

Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 10 TWh (wzrost o 6 proc.), z węgla kamiennego 2,9 TWh (spadek o 6 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 450 proc. do 0,8 TWh z powodu przywrócenia wsparcia dla wytwarzania w kogeneracji. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,8 TWh.

Wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych spadł o 1 proc. rdr do 9,84 TWh, a o 2 proc. wzrósł wolumen dystrybucji (8,41 TWh).

Nakłady inwestycyjne grupy w I kwartale wyniosły 1,393 mld zł i były wyższe rdr o 39 proc. Ponad 1 mld zł przeznaczone zostało na inwestycje w energetyce konwencjonalnej, ponad 260 mln zł w dystrybucji, a prawie 70 mln zł w energetyce odnawialnej.

PGE podała w komunikacie prasowym, że budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w I kwartale 462 mln zł. Rozpoczęte w lutym 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i sięgnęły 11 proc. zaawansowania. Ponad 300 mln zł grupa przeznaczyła na modernizację i remonty istniejących aktywów.

"Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W I kwartale operacyjnie wdrożony został cash pooling i spółka korzysta już z efektu skali, konsolidując gotówkę wygenerowaną w grupie. Rozpoczęło się również przygotowanie kilku projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji grupy" – powiedziała cytowana w komunikacie Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE.