PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 243 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1

Rozmowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z Gazpromem w ramach okna renegocjacyjnego kontraktu jamalskiego nadal trwają, pomimo pojawienia się formalnej możliwości arbitrażu, poinformował prezes Mariusz Zawisza. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictow (PGNiG) szacuje, że z całej grupy kapitałowej odejdzie w tym roku około 2 000 pracowników w ramach programów dobrowolnych odejść (PDO), poinformował prezes Mariusz Zawisza. >>>>  

Amrest Holdings SE 

Amrest Holdings odnotował 27,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCC Intermodal  

PCC Intermodal odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Holding 

Getin Holding odnotował 45,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 32,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

MOL  

MOL Group odnotował 9,1 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 20,8 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bank Handlowy 

Bank Handlowy odnotował 217,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 247,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.  Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wzrósł o 2 pkt proc. w skali roku do 53% w I kw. br., przy spadku przychodów o 4,7% r/r i niższych o 0,5% kosztach, podał bank. >>>>  

Bank Handlowy chce utrzymać politykę dywidendową w tym roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>>  

Stalexport 

Stalexport Autostrady odnotował 17,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 13,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Uniwheels  

Akcje Uniwheels AG zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 8,95% do 114,4 zł. >>>>  

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w kwietniu o 7% r/r i wyniosły 10,376 mln zł. W okresie styczeń-kwiecień przychody wyniosły 35,956 mln zł i były o 17% wyższe niż przed rokiem. >>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland podpisało umowy z 9 placówkami z województwa dolnośląskiego w ramach projektu e-Zdrowie, podała spółka. Wartość umów to 8,9 mln zł netto, a zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2016 r. >>>>  

Netia  

Netia zawarła dziś przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki TK Telekom od grupy PKP za kwotę 221 mln zł, podała Netia. Transakcja finansowana będzie z dostępnych linii kredytowych, podano także.  >>>>  

Neuca  

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 19,83 mln zł tj. 4,33 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

KGHM 

KGHM Polska Miedź podpisał z Tele-Fonika Kable warunkową umowę na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2016-2018 z opcją przedłużenia na okres kolejnych 2 lat, o szacowanej wartości 3,91-4,25 mld zł w ciągu pierwszych trzech lat. >>>>  

KGHM Polska Miedź odnotował 397 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 417 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Intop i Vistal 

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z konsorcjum firm Intop Warszawa i Vistal Gdynia umowę na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie za 18 mln zł brutto, podał Vistal. Udział spółek w konsorcjum wynosi po 50%. >>>>  

Prime Minerals  

Prime Minerals dokonało przydziału 444 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 111 mln zł, podała spółka. Według komunikatu, są to papiery dłużne, odsetkowe, niezabezpieczone o wartości nominalnej 250 tys. zł każdy. Wcześniej spółka podawała, że termin wykupu tych obligacji został ustalony na dzień 31 maja 2015 r.

ES-System 

Akcjonariusze ES-System zdecydowali o wypłacie 15 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r., a także z kwoty pochodzącej z likwidacji programu motywacyjnego i z kapitału zapasowego, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,35 zł. >>>>  

Rada Nadzorcza ES-System powołała dziś Rafała Gawrylaka na stanowisko prezesa, podała spółka. Zastąpi on Bogusława Pilszczka, który złożył rezygnację. >>>> 

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 19,1% r/r do 401,4 mln zł w kwietniu br., podała spółka. >>>> 

Kerdos Group 

Akcjonariusze Kerdos Group zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 3,46 mln zł na kapitał zakładowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Akcjonariusze Kerdos Group zdecydują o emisji nie więcej niż 5,328 akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 5 czerwca. Emisja ma być realizowana w ramach subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez zarząd, podano również. "W opinii zarządu spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) leży w interesie spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Dalszy rozwój spółki (oraz spółek zależnych od spółki, w szczególności spółki Dayli Polska) wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

MCI  

Akcjonariusze MCI Management zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 352,28 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca.

Trakcja PRKiI 

Trakcja PRKiI ma kredyt odnawialny do kwoty 50 mln zł w mBanku, który zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów, wynika z komunikatu spółki. "Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z grupą mBank umowy o łącznej wartości 72,4 mln zł.

Bioton 

Bioton zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową wieloproduktową o wartości 60 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na całkowity wykup obligacji serii B oraz kapitał obrotowy. "Termin uruchomienia środków z kredytu uzależniony jest, m. in., od daty ustanowienia zabezpieczeń kredytu. Termin spłaty kredytu przypada na 07.05.2022 r." – czytamy w komunikacie.