W piątek strony podpisały umowę przedwstępną, która zakłada zbycie 100 proc. udziałów za ponad 221 mln zł. Obie strony czeka teraz proces pozyskania zgód korporacyjnych i administracyjnych.

Proces sprzedaży udziałów w TK Telekom rozpoczął się w 2011 roku. Niekorzystna sytuacja rynkowa nie pozwoliła na sukces pierwszego podejścia do prywatyzacji w 2013 roku. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat PKP S.A. przeprowadziła szereg działań dostosowujących strukturę spółki do standardów obowiązujących w branży telekomunikacyjnej. Podjęte kroki poprawiły kondycję TK Telekom.

W rezultacie tego PKP SA wznowiła proces prywatyzacyjny w październiku 2014 roku. Proces cieszył się sporym zainteresowaniem inwestorów i zakończył sukcesem. Ostatecznie najlepsze warunki sprzedaży przedstawiła Netia S.A.. Notowana na GPW spółka zapłaci PKP S.A. ponad 221 mln zł za 100 proc. udziałów.

Prywatyzacji towarzyszył dialog ze stroną społeczną. Zarząd TK Telekom i związki zawodowe działające w spółce podpisały w kwietniu 2015 roku Pakt Gwarancji Pracowniczych, który daje pracownikom dodatkowe świadczenia związane z prywatyzacją spółki.

- Podpisana dziś umowa to dowód na to, że Zarząd PKP S.A. konsekwentnie realizuje zadania wynikające z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". To również cel przyjętej jeszcze w 2012 roku strategii Grupy PKP – mówi Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A.
Sprzedaż spółki zabezpieczy jej dalszy rozwój i przyczyni się do poprawy jej konkurencyjności.

PKP S.A. zarządza majątkiem byłego przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, które na mocy ustawy z 2000 roku zostało podzielone na szereg mniejszych spółek. Jednym z zadań PKP S.A. jest przeprowadzanie prywatyzacji tych spółek w celu pozyskania środków na spłatę historycznego zadłużenia. W ciągu ostatnich 3 lat Zarząd PKP S.A. spłacił 80 proc. historycznego długu, który wynosi aktualnie 0,8 mld zł.

>>> Czytaj też: Nowe miejsca pracy na kolei. PKP Cargo zatrudni 1000 maszynistów