Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mln zł wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,31 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 132,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,42 mln zł wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.