PKO BP

PKO Bank Polski odnotował 647,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 802,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Zakładane łączne synergie kosztowe i przychodowe PKO Banku Polskiego wynikające z integracji z Nordea Bank Polska sięgną 300 mln zł łącznie począwszy od 2017 roku, poinformował Jarosław Orlikowski - dyr. odpowiedzialny za fuzję z Nordea Bankiem. >>>>  

PZU

PZU odnotowało 941,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 760,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 590,6 mln zł, tj. 30 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>   

PZU nie wyklucza wejścia kapitałowego do banku, ale na poziomie strategicznym, a nie operacyjnym, co wyklucza m.in. wspólne oddziały. Na ewentualne inwestycje PZU może przeznaczyć obecnie 3-5 mld zł, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. >>>>  

Eurocash

Eurocash odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKM Duda  

Polski Koncern Mięsny Duda odnotował 6,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKM Duda kontynuuje redukcję zadłużenia i po przeprowadzeniu restrukturyzacji jest przygotowany do przeprowadzenia nowych inwestycji w produkcję i handel, poinformował prezes Dariusz Formela.>>>> 

Grupa Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 276,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 136,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową, ale zastrzega, że planowane inwestycje mogą wpłynąć na wypłatę dywidendy w kolejnych latach, poinformował wiceprezes spółki Andrzej Skolmowski. "Nie odwołujemy polityki dywidendowej. Ale musimy uwzględnić realizowane projekty inwestycyjne, jak również obsługę długu" - powiedział Skolmowski na konferencji prasowej.

ZCh Police  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 51,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 16,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZA Puławy  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 175,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 98,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCC Rokita   

PCC Rokita odnotowało 4,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ergis  

Ergis odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Qumak 

Qumak odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

TIM 

TIM odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Belvedere   

Belvedere odnotowało 18,2 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wobec 190,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Impel  

Impel odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polenergia

Polenergia odnotowała 26,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Astarta   

Astarta Holding N.V. odnotowała 28,89 mln euro skonsolidowanej straty netto w I kw. 2015 r. wobec 42,87 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ACE 

Automotive Components Europe (ACE) rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,07 euro na akcję z zysku netto za rok 2014, podała spółki. >>>>   

Pfleiderer Grajewo   

Pfleiderer Grajewo odnotował 29,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ABC Data 

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka. >>>>  

FO Dębica  

Firma Oponiarska Dębica rekomenduje przeznaczenie kwoty 43,478 mln zł na dywidendę, co daje 3,15 zł na akcję, podała spółka.  >>>>   

PCC Exol 

PCC Exol rekomenduje wypłatę kwoty 1,724 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,01 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Torpol  

Akcjonariusze Torpolu zdecydują 9 czerwca o przeznaczeniu 11,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, wynika z projektów na walne. >>>>  

BGŻ BNP Paribas 

Zarząd GPW podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 28 099 554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas od 18 maja, pod warunkiem rejestracji tych akcji przez KDPW, podał bank. >>>>   

Uniwheels  

Uniwheels odnotował 13,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Arctic Paper  

Arctic Paper odnotowało 3,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BOŚ  

Bank BOŚ odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

NWR   

New World Resources (NWR) odnotowało 25,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 26,66 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

New World Resources (NWR) wyprodukował 1,778 mln ton węgla (ogółem) w II kw. tego roku, zaś jego sprzedaż wyniosła: 1,565 mln ton - oznacza to spadke w ujęciu rocznym odpowiednio o 20% i 18%, podała spółka. Sprzedaż węgla koksującego spadła o 20% do 999 tys. ton, zaś węgla energetycznego - o 15% do 566 tys. ton, podano w komunikacie. Średnia zrealizowana cena 1 tony węgla koksującego wyniosła 90 euro (spadek o 1%), zaś węgla energetycznego - 56 euro (spadek o 7%) w I kw. br., podano także.

Vivid Games 

Vivid Games nadal chce przeprowadzić emisję publiczną z przeznaczeniem środków na rozwój oraz przejść na główny parkiet GPW z NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował Remigiusz Kościelny. >>>>  

Pekaes 

Pekaes odnotował 5,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Rawlplug 

Zarząd Rawlplug zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,74 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Gino Rossi

Gino Rossi zdecydowało o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł w dniu 26 czerwca br., podała spółka. "Zarząd Gino Rossi S.A. (…) postanowił skorzystać z prawa do dokonania wcześniejszego, przedterminowego wykupu (opcja call) w stosunku do wszystkich obligacji serii B wyemitowanych w dniu 1.10.2013 roku" - czytamy w komunikacie. Liczba sztuk obligacji objętych przedterminowym wykupem wynosi 15 000, ich łączna wartość nominalnej: 15 000 000 zł, podano także.

LW Bogdanka   

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu 18 czerwca o przeznaczeniu 102,04 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 272,94 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>>   

Plaza Centers

Plaza Centers zawarło umowę sprzedaży Koregaon Park Plaza znajdującego się w Pune w Indiach za ok. 35 mln euro (wg ostatnio raportowanej wartości księgowej tego aktywa), podała spółka. Wpływ netto z tej transakcji ma wynieść ok. 7,2 mln euro. "Wpływy gotówkowe netto (po spłacie powiązanego kredytu bankowego, innych zobowiązań i kosztów transakcji) ze sprzedaży wyniosą ok. 7,2 mln euro" - czytamy w komunikacie. Spółka spodziewa się, że spełnienie warunków zawieszających transakcji nastąpi w ciągu miesiąca.

Energa

Energa nie otrzymała propozycji zostania inwestorem w Nowej Kompanii Węglowej, poinformował prezes Andrzej Tersa. "Nie wiemy nic o takiej ofercie. Biznes Energi opiera się na dystrybucji, nasza konsumpcja węgla jest niewielka, z punktu widzenia biznesowego trudno wytłumaczyć taki alians, ale propozycji nie ma" - powiedział Tersa podczas konferencji prasowej.

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy zanotował zysk netto na poziomie 12 mln zł w I kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 18,7% r/r, podał bank. Dochody grupy kapitałowej banku wzrosły do 84,5 mln zł, co oznacza wynik lepszy o 3,1% r/r. >>>>  

Bank Pocztowy zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych? Kierownictwo spółki nie wyklucza, że stanie się to jesienią. Pozyskane pieniądze mają pomóc w rozwoju banku.>>>>  

Vantage 

VD sp. z o.o. Mieszkania X sp.k. - spółka zależna od Vantage Development zawarła z FSMnW Wrocław przedwstępną umowę, na podstawie której FSMnW zbuduje budynek mieszkalny na nieruchomości VD, a następnie sprzeda go tej spółce za nie mniej niż 41,56 mln zł, poinformował Vantage. FSMnW Wrocław ma zrealizować budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, wraz z budowlami i infrastrukturą, w tym techniczną i drogową, przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu.

Grupa Żywiec  

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 9 czerwca o przeznaczeniu 73 mln z zysku za 2014 r. oraz 183,82 mln zł z funduszu rezerwowego na dywidendę, co da 25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>   

Pragma Inkaso 

Zarząd Pragma Inkaso podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii E - ma ona objąć do 5,5 tys. zabezpieczonych 3-letnich obligacji o wartości 1 tys. zł każda, podała spółka. "Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.