Impexmetal 

Impexmetal odnotował 17,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende  

Atende odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  

Prime Car Management  

Prime Car Management odnotowało 11,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PHN 

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom spółki wypłaty 60,66 mln zł w formie dywidendy, tj. 1,3 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skierowało do OAO Gazprom i OOO Gazprom Export (Gazprom) wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie, podała spółka. Przedmiotem sporu jest zmiana warunków cenowych kontraktu długoterminowego na zakup gazu ziemnego. >>>>  

Rafako 

Rafako podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15,33 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. >>>> 

Asseco Poland 

Asseco Poland odnotowało 77,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 96,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco Poland ma obecnie niemal 4,95 mld zł skonsolidowanego portfela na 2015 rok (wzrost o 10% r/r), z czego 4,45 mld zł to oprogramowanie i usługi własne (wzrost o 15% r/r), poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>  

Cyfrowy Polsat  

Cyfrowy Polsat odnotował 170,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 98,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan przekroczenia poziomu 1 mln klientów programu smartDOM w tym roku (wobec 707 tys. na koniec I kw.), a jednocześnie chce zdynamizować łączną liczbę klientów kontraktowych, która obecnie wynosi 6,1 mln, poinformował prezes Tomasz Gillner-Gorywoda. >>>>

Tauron 

Tauron Polska Energia odnotował 502,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 395,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tauron Polska Energia obecnie przygotowuje list intencyjny i umowę o poufności w sprawie ewentualnego nabycia aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował prezes Dariusz Lubera. >>>>  

Netia  

Netia odnotowała 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 10,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Emperia 

Emperia Holding odnotowała 18,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Erbud  

Erbud odnotował 5,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Erbudu miała 1,54 mld zł w portfelu zamówień na koniec I kwartału br., z czego do realizacji w bieżącym roku jest 1,12 mld zł, podała spółka. Rok wcześniej portfel również wynosił 1,54 mld zł, a 1 mld zł przypadał na 2014 r. >>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 12,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 27,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

FO Dębica  

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 35,61 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 41,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Open Finance 

Open Finance odnotowało 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Midas 

Midas odnotował 33,9 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 82,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Ronson 

Ronson proponuje akcjonariuszom obciążenie kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok w kwocie 15,43 mln zł. Jednocześnie zarząd będzie oceniał sytuację finansową spółki w nadchodzących miesiącach i może zarekomendować zadeklarowanie wypłaty (śródrocznej) dywidendy na podstawie wyników takiej oceny, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca. "Zatwierdzić propozycję zarządu dotyczącą obciążenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok w kwocie 15.431 tys. zł" - czytamy w projektach uchwał.

Serinus  

Serinus odnotował 4,27 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,66 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Robyg   

Robyg odnotował 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w I kw. 2015 r. wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Robyg zamierza w tym roku osiągnąć wynik kontraktacji na poziomie 2200 lokali oraz istotne zwiększanie liczby przekazanych mieszkań, zapowiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson. W marcu zapowiadał, że Robyg chce utrzymać w tym roku kontraktację lokali na poziomie nie niższym niż 2100 lokali. 

MLP Group  

MLP Group odnotowało 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

MLP Group: Realizacja obecnych projektów da wzrost skali działalności o połowę. Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Tylko realizacja przygotowywanych obecnie przez MLP Group projektów w zakresie wynajmu powierzchni zapewni zwiększenie skali działalności o blisko połowę, poinformował dyrektor generalny, wiceprezes spółki Radosław T. Krochta. Dodał, że MLP Group negocjuje kolejne kontrakty. "Spodziewamy się dynamicznego wzrostu wielkości wynajmowanej powierzchni w kolejnych okresach. Tylko realizacja przygotowywanych projektów zapewni nam zwiększenie skali działalności o blisko połowę. Jednocześnie negocjujemy kolejne kontrakty, które dodatkowo będą miały pozytywny wpływ na nasz rozwój" - powiedział Krochta, cytowany w komunikacie.

Elzab   

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab odnotowały 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 7,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kerdos 

Kerdos Group podjął uchwałę w sprawie emisji do 6 tys. obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6 mln zł, podała spółka. Celem emisji będzie pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozwój sprzedaży internetowej FMCG w ramach grupy kapitałowej.   

Benefit System 

Benefit Systems zmienił propozycję zasad wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok w części dotyczącej ustalenia dnia dywidendy na 24 lipca z 25 sierpnia wcześniej oraz dnia wypłaty dywidendy na 14 sierpnia z 14 wcześnia wcześniej, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Redan   

Redan odnotował 5,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Redan chce zwiększyć w całym roku tempo wzrostu przychodów w sklepach porównywalnych (LfL) w części modowej powyżej 18% osiągniętych w I kw. br. i utrzymać dynamikę w sieci dyskontowej na poziomie 4,6%, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński.

Redan nie zmienia planów dotyczących pierwotnej oferty publicznej spółki TXM i przygotowuje obecnie prospekt emisyjny, który zamierza złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w połowie tego roku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Bogusz Kruszyński.

GTC  

Globe Trade Center (GTC) odnotowało 34,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZE PAK 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotowało 34,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 52,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orbis  

Orbis odnotował 22,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

ABC Data  

ABC Data odnotowała 12,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2015 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferro  

Ferro odnotowało 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elektrotim  

Elektrotim odnotował 1,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2015 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Multimedia Polska 

Multimedia Polska odnotowały 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 14,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Hawe 

Prezes Hawe Paweł Sobków i wiceprezes Paweł Paluchowski zawarli z Trinitybay Investments Limited warunkową umowę przedwstępną nabycia nie mniej niż 14,45% akcji Hawe w ramach procesu wykupu menedżerskiego, podała spółka. >>>>  

Cube.ITG  

Cube.ITG zawarł umowę sprzedaży spółki zależnej Systemy Informatyczne Alma (SI Alma) na rzecz Nordstar Capital za 5 mln zł, podała spółka. >>>>  

Pegas  

Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 15 czerwca o wypłacie 10,61 mln euro dywidendy, tj. 1,15 euro na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. >>>>  

Enel-Med 

Enel-Med odnotował 1,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Inpro 

Inpro wprowadziło do sprzedaży 174 mieszkania w inwestycji i Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku Przymorzu przy ul. Szczecińskiej, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zakłada, że pierwsze notowanie scalonych akcji będzie miało miejsce w I połowie lipca br. i będzie poprzedzone m.in. ogłoszeniem strategii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar. >>>>  


Polimex-Mostostal nadal rozważa różne scenariusze co do przyszłości oddziału w Siedlcach (dawny Mostostal Siedlce). Jednym z nich jest przekształcenie go w spółkę i debiut na giełdzie, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar. >>>>  

Krka   

Krka odnotowała 55,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,54 mln zeuro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unibep   

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 5,26 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Atlas Estates   

Atlas Estates odnotował 6,78 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,71 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Best 

Best odnotował 13,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  


Cedrob, PKM Duda 

Cedrob ogłosił wezwanie na 9 176 857 akcji PKM Duda, stanowiących 33,01% kapitału spółki, po cenie 7,4 zł za akcję, podał Cedrob. W razie powodzenia wezwania Cedrob będzie posiadał 66% akcji PKM Duda. >>>>