"Od pięciu kwartałów jesteśmy wyłączeni z notowań ciągłych. Aby uniknąć konsekwencji tego stanu, spółka chciała podjąć działania porządkujące, przeprowadzając scalenie. Ten proces powiąże obejmie akcje nowo emitowane we wrześniu ub r. Pierwsze notowanie po scaleniu będzie w pierwszej połowie lipca, po ogłoszeniu strategii" - powiedział Cetnar podczas konferencji prasowej.

Strategia ma zostać ogłoszona do końca II kw. br.

"Mamy fundamenty, przede wszystkim wynikowe, by zrewidować swoją strategię i pokazać, jak spółka ma funkcjonować w przyszłości" - dodała prezes Joanna Makowiecka-Gaca.

Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji spółki z liczby ok. 4,33 mld do 86 618 802 sztuk poprzez połączenie każdych 50 walorów spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2 zł. Stosunek wymiany wynosi 50:1.

Polimex-Mostostal odnotował 9,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 39,24 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 17,49 mln zł wobec 27,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 511,05 mln zł wobec 412,37 mln zł.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.