Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,0660 PLN za euro, 3,5652 PLN względem dolara amerykańskiego, 3,9001 PLN w relacji do franka szwajcarskiego oraz 5,6151 PLN wobec funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,845% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu przyniosły umocnienie kwotowań polskiej waluty na większości zestawień. W dużej mierze była to pochodna uspokojenia sytuacji na rynku długu, gdzie obserwowaliśmy odbicie m.in. na bundach, co pozytywnie przełożyło się również na krajowe papiery. Nastroje na regionalnym długu wsparte zostały również udaną aukcją papierów węgierskich, co odczytane zostało jako sygnał wzrostu popytu po niedawnych spadkach wycen. Dodatkowo dane dot. inflacji CPI za kwiecień w Polsce okazały się być lepsze od oczekiwań (-1,1% r/r) potwierdzając scenariusz powolnego wzrostu wskaźnika, co w IV kw. powinno przynieść dodatnie odczyty inflacyjne. W szerszym ujęciu temat Grecji został obecnie nieznacznie zepchnięty na dalszy plan, stąd uwaga inwestorów koncentruje się głównie na rynkach długu. Z innych istotnych informacji warto wspomnieć o podwyższeniu prognoz wzrost PKB dla Polski przez EBOiR. Europejska instytucja szacuje, iż wzrost gospodarczy w tym i przyszłym roku wyniesie 3,4% (wzrost prognozy z 3,0% na 2015r.).

W trakcie dzisiejszej sesji najważniejszą figurą makro będzie zaplanowany na godz. 10:00 odczyt PKB (wst.) za I kw. br. Rynek spodziewa się wzrostu odczytu na poziomie 3,2-3,3% wobec 3,2% odnotowanych w IV kw. 2014r. Poza odczytem dot. PKB inwestorzy zwrócą również uwagę na dane dot. inflacji bazowej za kwiecień (oczek. 0,3% r/r) oraz tradycyjnie na popołudniowe dane z gospodarki amerykańskiej (m.in. indeks NY Empire State, produkcja przemysłowa czy Indeks Uniwersytetu Michigan).

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja poprawiła sytuację techniczną na parach związanych z PLN. Na większości zestawień otrzymaliśmy sygnał do potencjalnego zejścia niżej, jednak dopiero wyraźne zaznaczenie tygodnia pod znakiem mocniejszego PLN może stanowić mocny sygnał na kolejne sesje. W przypadku EUR/PLN zeszliśmy do wsparcia na 4,06 PLN, którego przekroczenie ponownie otwierałoby drogę do testu okolic 4,00 PLN. Równie ciekawie prezentuje się sytuacja na USD/PLN, gdzie kurs oscyluje blisko najniższych poziomów od grudnia 2014r.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.