Comarch  

Comarch odnotował 18,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Akcjonariusze Comarchu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 41 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał na walne. "Walne zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 41 048 275,65 zł zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Elemental Holding 

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 373 tys. zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 373 tys. zł , wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.

Rafako 

Rafako odnotowało 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ciech    

Ciech odnotował 52,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Newag 

Newag odnotował 7,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Więcej wyników finansowych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie znajdziesz w zakładce "wyniki finansowe"

Vindexus 

Celem Vindexusa na najbliższe kwartały jest co najmniej utrzymywanie na ubiegłorocznym poziomie przychodów z windykacji, poinformowała spółka. Zarząd ocenia, że potencjał całego rynku jest dobry, jednak w obawie przed ewentualnym pogorszeniem perspektyw przedterminowo wykupuje obligacje. >>>>   

Czerwona Torebka 

Po sprzedaży sieci sklepów Małpka, Czerwona Torebka będzie koncentrować się na segmencie nieruchomości i handlu, szczególnie e-commerce, poinformował prezes Paweł Ciszek. Mimo dużych nakładów inwestycyjnych spółka utrzymuje płynność finansową i akceptuje "przejściowo ujemną rentowność". >>>>   

Arteria 

Arteria potwierdza udział w kilku procesach akwizycyjnych. W zależności od ich efektów, zarząd zadecyduje o rekomendacji wysokości dywidendy, podała spółka. "Pierwsze miesiące 2015 roku potwierdziły opinię zarządu Arteria wyrażoną w raporcie rocznym za 2014 rok, iż w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do znaczących zmian własnościowych oraz ruchów konsolidacyjnych na rynku usług call center, w których udział wezmą zarówno czołowi polscy gracze, jak i firmy zagraniczne" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Arteria oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu segmentu wsparcia sprzedaży, podała spółka. "Kolejny kwartał rośnie natomiast w sposób dynamiczny sprzedaż usług w obszarze wsparcia sprzedaży. Przychody tego segmentu wzrosły z poziomu 12 975 tys. zł w I kwartale 2014 roku do poziomu 19 906 tys. zł w I kwartale bieżącego roku, a więc o 6 931 tys. z (wzrost o 53,4%)" – czytamy w raporcie. "Biorąc pod uwagę rynkowy potencjał wzrostu w obszarze outsourcingu procesów sprzedażowych, technologicznego wspierania zarządzania procesowego oraz usług marketingu zintegrowanego w tym działalności eventowej i projektów specjalnych, w kolejnych kwartałach można będzie oczekiwać dalszego, dynamicznego wzrostu w tym segmencie" - podano również.

PKP Cargo 

PKP Cargo otrzymało od czeskiego urzędu antymonopolowego zgodę na przejęcie Advanced World Transport (AWT), co oznacza spełnienie wszystkich warunków zawieszających umowy nabycia przez spółkę 80% udziałów Advanced World Transport (AWT), wynika z komunikatu spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji. >>>>  

CDRL  

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka. >>>>   

Introl 

Introl rekomenduje wypłatę ok. 11,99 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości łącznej 45 gr na akcję (płatne w dróch ratach), podała spółka. >>>>   

PZ Cormay

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umorzyła postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii K, w związku z uchyleniem uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń spółki, podał PZ Cormay. >>>>  

CI Games 

CI Games notuje sprzedaż gry "Lords of the Fallen" zbliżającą się do poziomu 1 mln egzemplarzy. Firma wypracowała w I kwartale znaczące, pozytywne przepływy finansowe dzięki wynikom sprzedaży tej gry, co daje "duży komfort" w realizacji kolejnych projektów: mobilnej wersji "Lords of the Fallen" oraz trzeciej części serii "Sniper: Ghost Warrior", poinformował prezes Marek Tymiński. >>>>  

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC zadebiutuje na NewConnect we wtorek 19 maja, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. >>>>  

Lone Star, GTC 

LSREF III GTC Investments B.V. - którego podmiotem dominującym jest Lone Star Real Estate Partners III, L.P. - zdecydował o nabywaniu akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC) na które zostaną złożone zapisy w wezwaniu, na zasadach w nim przewidzianych, pomimo nieziszczenia się wcześniejszych warunków dotyczących emisji akcji, podała spółka. >>>>  

Dom Development 

Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań na Osiedlu Przyjaciół w centrum warszawskiego Bemowa, podała spółka. Osiedle obejmie docelowo 304 mieszkania. "Osiedle Przyjaciół to trzy 3-5 piętrowe budynki o prostej, modernistycznej bryle. Utrzymane będą w jasnej kolorystyce z prostokątnymi elementami ciemno- i jasnobrązowych pasów. (…) Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to koniec IV kw. 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Esotiq & Henderson 

Esotiq & Henderson chce w tym roku zwiększyć powierzchnię handlową o około 3,5 tys. m2 poprzez otwarcie do 61 salonów, co da łączną liczbę 275 salonów na terenie kraju, podała spółka. "Do końca 2015 r. spółka zamierza zwiększyć łączną powierzchnię sprzedaży o około 3,5 tys. m2 poprzez otwarcie do 61 salonów, co da łączną liczbę 275 salonów na terenie kraju. W Niemczech Esotiq w tym roku planuje zwiększenie sieci maksymalnie do 10 salonów. Nowe placówki, w Polsce i za granicą, będą otwierane głównie na zasadach franczyzy" - czytamy w komunikacie.

Feerum  

Feerum ma obecnie portfel zamówień na poziomie przekraczającym 72 mln zł z terminem realizacji w tym roku wobec 51,5 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Daniel Janusz. >>>>  

JSW   

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała zastępcę prezesa zarządu ds. handlu Grzegorza Czornika, bez podania przyczyny, podała spółka. >>>>   

Ursus

Po rekordowym pod względem przychodów i bardzo udanym pod względem zysku netto (wzrost o 114% r/r) I kwartale Ursus liczy na dalsze wzrosty w kolejnych kwartałach i wyższe r/r przychody w całym 2015 r., jednak uzależnia je od pozyskania znaczącego kontraktu na rynku zagranicznym, poinformował agencję ISBnews prezes Karol Zarajczyk. >>>> 

LPP 

Zarząd LPP zarekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 32 zł na akcję lub 31,62 zł na akcję, jeśli zostaną zrealizowane wszystkie warranty subskrypcyjne. >>>>  

PBG 

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wyznaczył terminy zgromadzenia wierzycieli PBG w upadłości układowej na 3-5 sierpnia, podała spółka. >>>>  

CD Projekt 

Liczba preorderów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o 500 tys., do 1,5 mln, poinformował agencję ISBnews prezes CD Projekt Adam Kiciński.>>>>  

Pekaes 

Akcjonariusze Pekaesu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał na walne."Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Pekaes (...), po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.