"Zmiana ratingu była zapowiedziana przez agencję w dniu 17 marca 2015 r. w komunikacie prasowym, w którym Moody's poinformowała, że rozpoczęła przegląd ratingów banków, w tym m.in. ING Banku Śląskiego S.A., w związku z ogłoszoną dzień wcześniej nową metodologią oceny banków. Rating Banku uwzględnia m.in. korzystne otoczenie makroekonomiczne w Polsce, dobrą sytuację finansową mierzoną wskaźnikami kapitałowymi, jakości portfela, rentowności oraz płynności, a także jego duży wolumen depozytów, co w przypadku upadłości minimalizuje potencjalną stratę" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Moody's nadała bankowi ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) na poziomie A2 w ujęciu długoterminowym, oraz P-1 w ujęciu krótkoterminowym. Pozostałe ratingi nie uległy zmianie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW (najpierw jako Bank Śląski) od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.