Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1620 PLN za euro, 3,6931 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9828 PLN w relacji do franka szwajcarskiego oraz 5,8300 PLN względem funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,224% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek tygodnia przyniósł próbę rozegrania mocniejszego złotego na bazie poprawy nastrojów wokół bardziej ryzykownych aktywów oraz walut CEE (HUF wzrósł o ok. 1%). Inwestorzy pozytywnie odebrali weekendowe doniesienia o złożeniu nowych propozycji układowych przez Grecję, które zostały pozytywnie ocenione przez stronę unijną. W późniejszej części sesji optymizm został jednak częściowo wygaszony gdy jasnym stało się, iż poniedziałek nie przyniesie osiągniecia porozumienia. Aktualny scenariusz zakłada kolejne spotkanie eurogrupy w środę, która przygotuje draft porozumienia, które zostanie podpisane w czwartek lub piątek. Wydaje się więc, iż jesteśmy coraz bliżej kolejnego rozwiązania sprawy greckiej, co w konsekwencji powinno wspierać bardziej ryzykowne aktywa jak PLN. Widocznym jest jednak, iż po wydarzeniach ostatnich miesięcy inwestorzy wykazują pewną nieufność co do napływających, pozytywnych informacji. Powoduje to, że dopiero wiadomość o podpisaniu porozumienia może pozwolić na mocniejsze odreagowanie m.in. na PLN. Złoty pozostawał jednak stabilny, m.in. z uwagi na nieoficjalną wypowiedź MF, który stwierdził, iż w przypadku mocniejszych zawirowań rynkowych powiązanych z Grecją resort dysponuje ok. 60 mld PLN, które mogłyby zostać użyte w celu stabilizacji rynku.

W trakcie dzisiejszej sesji, poza oczywistym tematem greckich negocjacji, na rynku liczyć się będą poranne odczyty indeksów PMI za czerwiec. Inwestorzy otrzymają dane m.in. z Niemiec, Francji czy zbiorcze liczby ze Strefy Euro. Ponadto w trakcie sesji decyzje dot. stóp procentowych podejmą instytucje z Turcji oraz Węgier. Popołudnie natomiast upłynie nam pod znakiem dyskontowania wskazań z gospodarki USA.

Z rynkowego punktu widzenia wydaje się, iż lokalnie na parze EUR/PLN doszło do przesilenia, a okolice 4,180 PLN funkcjonują jako strefa oporu przed dalszym wzrostami. W dalszym ciągu jednak znajdujemy się w trendzie wzrostowym na tym zestawieniu i dopiero zejście poniżej 4,13 PLN traktowane będzie jako techniczne wyłamanie. Na pozostałych parach nie doszło do większych zmian – USD/PLN konsoliduje w zakresie 3,6525 – 3,7060 PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.