Szewalow wyjaśnił, że przyjęte przepisy umożliwią odblokowanie 1,7 mld dol. z MFW, 1 mld dol. z Banku Światowego, 300 mln dol. z Japonii i 200 mln euro z Niemiec.

- Fundusze te zostaną wykorzystane do wsparcia budżetu i rezerw walutowych, to jest, do wsparcia hrywny i na pilne potrzeby budżetowe - poinformował wiceminister.

Gazeta internetowa "Ukrainska Prawda" informuje, że przyjęcie ustawy o regulacjach w sferze usług komunalnych było konieczne do odblokowania funduszy z Banku Światowego. Inna ustawa ma wzmocnić dyscyplinę spłaty przez osoby prawne zadłużenia za energię, kolejna dotyczy jurysdykcji Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Ustawa o systemie gwarantowania wkładów osób fizycznych znacznie wzmocni ochronę wkładów bankowych obywateli - podała "Ukrainska Prawda".

Program pomocy finansowej MFW dla Ukrainy wart jest 17,5 mld dol., Ukraina do tej pory otrzymała 5 mld dolarów.