Zysk EBITDA z wyłączeniem zdarzeń specjalnych  wyniósł 179,5 mld HUF wobec 95,1 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 129,2  mld HUF w II kw. 2015 r. wobec 1 232,2 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym, MOL wypracował w II kw. 2015 roku 225 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 108 mln USD rok wcześniej przy przychodach na poziomie 4 078 mln USD wobec 5 523 mln USD rok wcześniej.

W I półroczu 2015 r. spółka miała 71,70 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,90 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 051,1 mld HUF w porównaniu z 2 353,0 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym, MOL wypracował po dwóch kwartałach 2015 roku 258 mln USD zysku netto wobec 200 mln USD rok wcześniej przy przychodach na poziomie 7 433 mln USD wobec 10 510 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.