Zlecenie w Modlinie jest jednym z wielu lotniskowych projektów realizowanych przez Qumaka w Polsce, a spółka myśli w tym kontekście o rozszerzeniu działań na całą Europę.

"W ciągu zaledwie trzech lat staliśmy się liderem rynku infrastruktury lotniczej w Polsce. Zlecenia z tego zakresu to obecnie około jedna czwarta naszego portfela zamówień. Skala potrzeb modernizacyjnych krajowych lotnisk jest wbrew pozorom duża i daje nam sporą przestrzeń do dalszego rozwoju na tym polu. Analizujemy jednocześnie na bieżąco możliwości rozszerzenia działań na całą Europę, gdzie użytkowanych jest ponad 800 dużych i średnich portów lotniczych" – powiedział prezes spółki Paweł Jaguś, cytowany w komunikacie.

System dróg patrolowych jest jednym z elementów zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa na lotniskach. Pozwala on odpowiednim służbom dokładnie monitorować cały obszar portu lotniczego i terenu wokół niego. W ramach kontraktu realizowanego w Modlinie, Qumak będzie odpowiedzialny za jego uzupełnienie od strony północnej oraz wyposażenie m.in. w specjalistyczne oświetlenie, system kamer i zaawansowaną infrastrukturę teletechniczną. Qumak przygotuje również projekt oraz uzyska wszelkie pozwolenia niezbędne do jego realizacji, podano także.

Qumak wykonuje obecnie także modernizację oświetlenia nawigacyjnego i nawierzchni drogi startowej m.in. dla Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w celu przystosowaniu go do kategorii II systemu ILS. Odpowiada także za inwestycję w porcie lotniczym Poznań-Ławica, gdzie tworzy oświetlenie nawigacyjne oraz instaluje system „Ice-Alert", ostrzegający o ryzyku wystąpienia zjawiska śliskości na drodze startowej. W trakcie realizacji jest również kompleksowy system transportu i kontroli bagażu rejestrowanego (BHS) na krakowskim lotnisku w Balicach. Qumak wdraża ponadto system osłony meteorologicznej AWOS (Automated Weather Observing System) na siedmiu polskich lotniskach oraz jednocześnie system "Ice-Alert" na pięciu z nich, przypomina spółka.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,5 mln zł w 2014 r.