"Projekt wniesienia akcji MDI to efekt rozmów prowadzonych przez zarząd Skystone Capital z inwestorami. Dzięki tej transakcji, MDI zostanie wprowadzona pośrednio na giełdę, dzięki czemu uzyska rynkową wycenę i nowe możliwości rozwoju. Dla Skystone Capital oznacza to powrót do działalności operacyjnej, która jest obecnie znacznie ograniczona" – powiedział prezes Skystone Capital Piotr Kardach, cytowany w komunikacie.

Obecnie kapitał zakładowy Skystone Capital dzieli się na 1 468 506 akcji. Zgodnie z projektami uchwał walnego zgromadzenia, spółka będzie mogła wyemitować łącznie 7,2 mln akcji serii B i C (zostaną opłacone gotówką) oraz 37,77 mln akcji serii D (w zamian za 100% akcji MDI). Oznacza to, że kontrolę nad Skystone Capital przejęliby obecni akcjonariusze MDI, podano również.

Cena emisyjna dla wszystkich nowych emisji akcji została ustalona na 4 zł. Biegły rewident wycenił wartość godziwą aktywów MDI wnoszonych do Skystone Capital na 221,8 mln zł.

„Akcjonariusze MDI są zainteresowani dalszym rozwojem spółki, w czym pomoże  jej upublicznienie. Obecnie czekamy więc na decyzję walnego zgromadzenie Skystone Capital" – powiedział prezes MDI Grzegorz Sochacki, cytowany w komunikacie.

MDI jest spółką inżynieryjną specjalizującą się w generalnym wykonawstwie elektrowni wiatrowych, biogazowni oraz innych projektów z zakresu budownictwa inżynieryjnego. Realizuje ona także -  jako generalny wykonawca -  projekty budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Przychody spółki w ciągu ostatnich lat rosły w tempie około 20% rocznie i w tym roku powinny osiągnąć poziom 200 mln zł.