PKO BP odnotował 702,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 855,55 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 645 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 604 - 667 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 683,36 mln zł wobec 1 939,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 757,38 mln zł wobec 783,61 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Sejm znalazł receptę na franka? Zadłużenie kredytobiorców może spaść nawet o 40 proc.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć wynik z odsetek wysokości 1 631-1 669 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 655 mln zł w porównaniu z 1 939 mln zł rok wcześniej. Szacowali oni, że wynik z opłat i prowizji sięgnął od 700- 724 mln zł, przy konsensusie w  wysokości 713 mln zł wobec 784 mln zł w II kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 255,52 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 248,70 mld na koniec 2014 r.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 1 350,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 658,13 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 382,00 mln zł wobec 1 679,30 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.