Wznowienie procesu planowane jest na II kwartał 2016 roku i uwzględni dotychczasowych i nowych inwestorów.

"Teren przy Dworcu Świebodzkim ma bardzo duży potencjał. Chcemy go wykorzystać w jak największym stopniu. Ewentualne przywrócenie ruchu kolejowego może mieć znaczący wpływ na realizację inwestycji, stąd decyzja o wstrzymaniu postępowania" - powiedział prezes Xcity Investment, spółki deweloperskiej PKP, Maciej K. Król, cytowany w komunikacie.

Decyzja o zawieszeniu postępowania wynika m.in. z konieczności przygotowania studium wykonalności oraz ustalenia czy możliwe jest przywrócenie ruchu kolejowego do stacji Wrocław Świebodzki. Ewentualne wznowienie ruchu pasażerskiego wpłynie zarówno na wartość gruntu, jak i na sposób zagospodarowania i kształtowanie się funkcji na przedmiotowym terenie, wyjaśniono.

"Wstrzymanie procesu nie oznacza zakończenia prac nad projektem. Nieruchomość będzie przygotowywana do inwestycji, aby jej rozpoczęcie nie zostało opóźnione względem zakładanego obecnie harmonogramu" - czytamy dalej.

Wznowienie postępowania planowane jest na II kwartał 2016 r., po przygotowaniu studium wykonalności. Xcity Investment zakłada wznowienie procesu z udziałem dotychczasowych, jak również nowych inwestorów.

W marcu br. PKP podały, że Xcity Investment wybrała Archicom Invest do dalszych negocjacji w sprawie realizacji projektu Wrocław Świebodzki. Postępowanie na wybór inwestora dla projektu Wrocław Świebodzki rozpoczęło się w lutym ubiegłego roku. W sierpniu PKP zaprosiły do złożenia ofert trzy podmioty: Archicom Invest, konsorcjum Anguloa Trading Limited i TriGranit Development Polska oraz konsorcjum HB Reavis Poland i Polcom Investment XII.

Inwestycja przy dworcu Świebodzkim to jeden z realizowanych przez PKP S.A. projektów deweloperskich. Spółka planuje komercyjne zagospodarowanie tego terenu oraz rewitalizację zabytkowego budynku dworcowego. Projekt zakłada zagospodarowanie łącznie 28 ha gruntów zlokalizowanych w odległości około 1 km od wrocławskiego Rynku.

>>> Czytaj też: Polska wielkim placem budowy. Inwestycje idą pełną parą