Zysk operacyjny wyniósł 583,5 mln zł wobec 397,6 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 977 mln zł wobec 708,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 469,2 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 1 745,9 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 475,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 798,2 mln zł w porównaniu z 2 469,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1873,6 mln zł wobec 990,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 358,4 mln zł wobec 136,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żak.