Zysk operacyjny wyniósł 9,44 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,2 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 296,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,5 mln zł w 2014 r.