Zysk operacyjny wyniósł 12,83 mln zł wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 574,79 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 461,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 12,57 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r.